Odteraz môže anglikánska cirkev požehnať manželstvá párov rovnakého pohlavia

9. septembra 2023, kelemen, Nezaradené

Generálna rada prijala návrh biskupov pomerom hlasov 250 proti 181.

Anglikánska cirkev teraz požehná civilne zosobášené páry rovnakého pohlavia na základe rozhodnutia Generálnej rady Cirkvi, uvádza Guardian . Historické rozhodnutie predstavuje hlbokú zmenu v postoji kresťanskej cirkvi k homosexualite.

Čo sa týka okolností rozhodnutia: hlasovanie nebolo ani zďaleka jednomyseľné, valné zhromaždenie prijalo návrh biskupov 250 hlasmi proti 181. Toto má ukončiť roky rozdelenia v cirkvi kvôli sexualite. Hlasovaniu predchádzala vášnivá debata, ktorá trvala viac ako osem hodín. Vystúpenia tých, ktorí obhajovali úplnú rovnosť sexuálnych menšín a tých, ktorí sa zasadzovali za zachovanie tradičných učení o manželstve a sexe, tiež predpovedali, že diskusia sa ani zďaleka neskončila.

Konzervatívcom sa podarilo návrh aspoň čiastočne pozmeniť tak, aby podporil učenie Cirkvi o manželstve – že je založené na vzťahu jedného muža a jednej ženy – a povedal, že požehnanie nemôže byť odklonom od tohto učenia.

Synoda tiež súhlasila s tým, že cirkev by sa mala ospravedlniť za škody spôsobené LGBTQ ľuďom. Uvítali tiež pripravovanú revíziu zákazu kňazov uzatvárať občianske sobáše osôb rovnakého pohlavia a pravidlo celibátu, podľa ktorého si kňazi vyberajú partnerov rovnakého pohlavia.

Justin Welby , arcibiskup z Canterbury, a Stephen Cottrell , arcibiskup z Yorku, uviedli, že dúfajú, že toto rozhodnutie bude znamenať „nový začiatok“ cirkvi.

,,Cirkev zostáva v týchto otázkach, ktoré sa dotýkajú podstaty našej ľudskej identity, hlboko rozdelená. Ako arcibiskupi sa zaväzujeme rešpektovať svedomie tých, pre ktorých je to priveľa, a poskytnúť im istotu, ktorú potrebujú na zachovanie jednoty Cirkvi v priebehu sporu.“ -hovorí vyhlásenie.

Sarah Mullallyová , londýnska biskupka, ktorá viedla diskusiu, povedala: „Toto je moment nádeje pre Cirkev.“

Anglikánski ortodoxní, teda skupina konzervatívcov, už takí nadšení neboli. Podľa nich koncil „odmietol autoritu Biblie a ustálenú mienku iných anglikánov po celom svete“. Pravoslávni farári odmietnu obrady požehnania s odvolaním sa na svoje svedomie a sľub vysviacky.

Podľa Paula Eddyho , hovorcu skupiny, biskupi „ustúpili kultúrnej konformite.LGBTI+ lobby v cirkvi nebude spokojná, kým celá Cirkev oficiálne nepodporí manželstvá homosexuálov“ bola konzervatívna predpoveď.